شرایط و قوانین

اطلاعات موجود در پايگاه اینترنتی سكيوپديا با هدف اطلاع رساني و آموزش در زمینه سيستم هاي حفاظتي و امنيتی به همكاران فعال در این حوزه ها و آشنايي مصرف كنندگان با موضوعات متنوع این صنعت جمع آوری شده است و هر گونه استفاده از اين اطلاعات در راستاي اين اهدف بدون مقاصد تجاري مانعی ندارد.
کلیه حقوق نزد Secupedia محفوظ است @2016